loading...

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – biznesowa wizytówka Gdyni

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – biznesowa wizytówka Gdyni

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) w Gdyni powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorczości w regionie, szczególnie firm realizujących innowacyjne projekty oparte o wysoko zaawansowane technologie. Aby promować innowacyjność, sam obiekt musiał wyróżniać się pod względem architektonicznym oraz zastosowanych rozwiązań technicznych.


Na powierzchni prawie 80 tys. m2, uruchomiono część biurowo-laboratoryjną oraz wystawienniczo-konferencyjną, a innowacyjne rozwiązania WAGO, dzięki współpracy z firmą vBASS, z sukcesem zostały włączone do projektu, jako adekwatne do potrzeb funkcjonalno-użytkowych  tego supernowoczesnego przedsięwzięcia.

Najważniejszym zadaniem było uruchomienie i wdrożenie systemu sterowania oświetleniem oraz monitoringu zużycia energii elektrycznej w dwóch wielkokubaturowych obiektach – hali wystawienniczej ze stropem na wysokości kilkunastu metrów oraz kilkukondygnacyjnym budynku biurowym. Oba obiekty mają całkowicie przeszkolone fasady o łącznej powierzchni 30 tys. m2, a w budynku biurowym są dodatkowo wyprofilowane, fantazyjne łuki.

System automatyki całego kompleksu obejmuje sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych i iluminacji zewnętrznej budynku, obsługę oświetlenia sal konferencyjnych, kinowych i wystawienniczej oraz integrację liczników energii elektrycznej. Steruje on ponad 160 obwodami oświetleniowymi  w oparciu o 37 swobodnie programowalnych sterowników WAGO 750-881. Jako interfejsy użytkownika wykorzystano bezprzewodowe przyciski do załączania wybranych obwodów, zrealizowane w technologii EnOcean.

Rysunek 1. Schemat topologii sieci zarządczej systemu automatyki PPNT

Rysunek 1. Schemat topologii sieci zarządczej systemu automatyki PPNT

System sterowania oświetleniem jest bardzo rozbudowany. Umożliwia współdziałanie wielu technologii wykorzystywanych w zarządzaniu oświetleniem: począwszy od  różnych źródeł światła, poprzez wykorzystanie standardu oświetleniowego DALI, tradycyjnego sposobu sterowania oprawami czy standardu EnOcean w zakresie interfejsów (przycisków), aż po zaawansowane algorytmy sterowania zaimplementowane w sterownikach WAGO. Dzięki temu obwody oświetleniowe działać mogą w trybie automatycznym, z wykorzystaniem 43 czujników ruchu, bądź w trybie harmonogramów czasowych.

Standard DALI najlepszy do oświetlenia

Oświetlenie w salach kinowych i konferencyjnych sterowane jest za pomocą systemu DALI, z wykorzystaniem jego głównego atutu – synchronizacji działania opraw (wszystkie oprawy działają jednoczenie). Standard DALI pozwala na automatyczną regulację poziomu natężenia oświetlenia, co jest ogromną zaletą i przewagą nad innymi technologiami, a w przypadku bardzo mocno przeszklonych wnętrz kompleksu – wręcz nie do przecenienia. Atutem tego rozwiązania jest także możliwość wyboru scen świetlnych, czyli zmianę predefiniowanych warunków oświetleniowych w zależności od wyboru użytkownika. Ale to nie wszystko! O wyborze DALI zadecydowały również:

  • możliwość włączenia do 64 adresów opraw i drugie tyle czujników ruchu, obecności, czy natężenia oświetlenia,
  • dowolność w adresacji opraw i czujników (możliwość zmian),
  • zwrotna informacja diagnostyczna dotycząca włączonych do sieci opraw i czujników,
  • możliwość wyeksportowania adresów i statusów włączonych w sieć DALI urządzeń,
  • wygoda w prowadzeniu kabla komunikacyjnego, ze względu na standard sieciowy.

W pomieszczeniach PPNT wykorzystano również technologię EnOcean, która umożliwiła zrealizowanie funkcji włączania/wyłączania oraz ściemniania opraw na przyciskach niewymagających oprzewodowania, ani też zasilania bateryjnego. Technologia radiowa stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych obszarów budynku, gdzie podejścia kablowe są trudno dostępne lub też, ze względów architektonicznych (np. przeszklone lub betonowe ściany), niemożliwy jest tradycyjny montaż.

Standard EnOcean to rozwiązanie radiowe o zasięgu do 30 m. W PPNT obsługuje on przyciski, choć możliwości ma dużo większe (m.in. czujniki ruchu / obecności /natężenia oświetlenia, kontaktrony, zadajniki i termostaty). Przyciski komunikują się ze sterownikami WAGO na częstotliwości 868,3 MHz, a w sytuacjach wymagających bardziej rozległych sieci, doposaża się instalację w moduły z RS-485 z wyniesionymi antenami.

Rysunek 2. Widok ekranu do zarządzania oświetleniem.

Rysunek 2. Widok ekranu do zarządzania oświetleniem.

Monitorowanie energii

System monitorowania zużycia energii elektrycznej oparty jest o detekcję impulsów (jednostek mocy) z liczników najemców poprzez sterowniki WAGO, akwizycję tych danych, a następnie udostępnianie ich przez aplikację prezentującą sumaryczne zużycie mocy per najemca. Aplikacja umożliwia monitorowanie zużycia energii elektrycznej na podstawie 520 zainstalowanych w obiekcie liczników. Informacje przedstawione są na monitorze z podziałem na poszczególne pomieszczenia oraz zużycie w aktualnym i poprzednim miesiącu.

Rysunek 3. Widok ekranu do monitorowania zużycia mocy.

Rysunek 3. Widok ekranu do monitorowania zużycia mocy.

Aplikacja umożliwia również sterowanie wszystkimi dostępnymi obwodami oświetleniowymi z poziomu komputera, pozwalając na włączanie/wyłączania oświetlenia, wybór trybu automatycznego (za pomocą czujników ruchu), a w przypadku harmonogramów czasowych -zadanie dokładnej godziny załączenia/wyłączenia światła.

Innowacyjność aplikacji użytkownika polega na zaimplementowaniu jej we wspólnej dla całego systemu automatyki przeglądarce internetowej „odpytującej” wszystkie sterowniki. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszt implementacji był znikomy, a rozwiązanie może być zastosowane na każdym komputerze użytkownika, bez dodatkowych kosztów licencji.

Do realizacji monitorowania zużycia mocy wykorzystano te same sterowniki, które zarządzają systemem oświetleniowym, co znacznie uprościło rozwiązanie i obniżyło koszt zakupu. To był istotny argument przy wyborze systemu automatyki dla PPNT przez projektanta. Drugim ważnym argumentem była możliwość zaimplementowania wielu różnych protokołów na bazie sterowników WAGO, w tym szybkiego protokołu transmisji danych pomiędzy sterownikami (MODBUS TCP). W systemach sterowania oświetleniem prędkość transmisji danych ma duże znaczenie i trudno przecenić tę zaletę. Ostatnią, choć równie ważną zaletą sterowników WAGO, okazała się możliwość prezentowania danych poprzez przeglądarkę internetową (webserver). Pozwoliło to na zrealizowanie aplikacji użytkownika przy znikomym koszcie, co nie było bez znaczenia w zderzeniu z rzeczywistością finansową inwestycji.

Leszek Radomski, WAGO.PL

źródło:
http://vbass.pl/realizacja-ppnt.php
http://ppnt.pl/pl

Komentarze o ”Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – biznesowa wizytówka Gdyni

  1. Makszal pisze:

    Naprawdę robi wrażenie 🙂 Świetny budynek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *