loading...

Python to prosty i ostatnio bardzo popularny język skryptowy służący do realizacji wielu zadań programistycznych. Wykorzystuje się go m.in. do tworzenia stron internetowych (framework Django etc.), skryptów systemowych, analizy danych, a nawet gier. Jako projekt open source, Python jest cały czas aktywnie rozwijany i dostosowywany do nowych wymagań i potrzeb.


Python znalazł także zastosowanie w oprogramowaniu e!COCKPIT. Dzięki niemu została zautomatyzowana część pracy na poziomie GUI (graficznego interfejsu użytkownika), np. po wywołaniu skryptu Python można automatycznie dodać odpowiedni sterownik wraz z modułami oraz nazwami symbolicznymi dla poszczególnych kanałów modułów.

Python jest wykorzystywany w wielu dziedzinach m.in. do automatyzacji zadań w e!COCKPIT

Gdzie znajdę przykłady skryptów w Python?

Po uruchomieniu e!COCKPIT należy przejść do opcji File/Help/Links/Sample Applications. To tam znajdują się przykładowe skrypty w Pythonie, które można przeanalizować. Oczywiście wcześniej należy „wyposażyć” system operacyjny, na którym pracujemy w Python. W tym celu przechodzimy na stronę https://www.python.org/, pobieramy (najlepiej najnowszą wersję) instalatora Python, a następnie rozpoczynamy proces instalacji. Teraz możemy bez przeszkód wywoływać oraz analizować przykłady, które są przeznaczone dla e!COCKPIT.

Przykładowe skrypty Python dla e!COCKPIT

W lokalizacji z przykładowymi skryptami Python klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolny plik i wybieramy IDLE (Integrated Development Environment), czyli podstawowe środowisko przeznaczone do pisania skryptów w Python. Poniżej przykładowa edycja w pliku set_ip_address.py.

Edycja pliku w IDLE (Integrated Development Environment)

W skrypcie stosuje się komentarze w języku angielskim. Można jednak łatwo rozszyfrować, co wykonuje dana linia kodu. Najpierw otrzymujemy informację, że została zaimportowana biblioteka os, która jest odpowiedzialna za interakcję z naszym systemem operacyjnym. Następnie skrypt tworzy nowy projekt w e!COCKPIT, pobiera najnowszą wersję sterownika PFC 750-8202, a na końcu nadaje urządzeniu odpowiedni adres IP. Całość kodu znajduje się poniżej:

# -*- coding: utf-8 -*-
# This comment is required if there are any non-ASCII characters in the script file.

import os

# e!COCKPIT: Create a new project
project = e_projects.create_new_project()

# get device type from catalog
deviceTypes = e_device_catalog.find_device_type(„0750-8202”, „LATEST”)

# add an instances of the device type to the project
devices = project.add_device(deviceTypes[0], 1)

# e!COCKPIT: Set the IpAddress of the first device
devices[0].ip_address = „192.168.2.201”

Aby skrypt zadziałał, mamy dwie możliwości jego wywołania:

  •  bezpośrednio w e!COCKPIT – po chwili skrypt zostanie wykonany

  • lub za pomocą konsoli danego systemu operacyjnego – w Windows będzie to cmd.exe

W konsoli należy wpisać lokalizację z zainstalowanym e!COCKPIT np. cd C:\Program Files (x86)\WAGO Software\e!COCKPIT

Następnie wpisujemy komendę e!COCKPIT.exe –runscript oraz ścieżkę z danym skryptem w Python. Po zatwierdzeniu klawiszem Enter, zostanie uruchomiony e!COCKPIT i wykonane poszczególne operacje zawarte w skrypcie.

Podsumowanie

Skrypty Python są pomocne, jeżeli pracujemy na co dzień w e!COCKPIT. Dzięki temu możemy zautomatyzować powtarzalne prace na poziomie środowiska programistycznego. Dobra znajomość tajników programowania w Python pozwala szybciej i łatwiej realizować projekty automatyki. Coraz częściej można także spotkać się z programistami języków wysokiego poziomu, którzy są zainteresowani automatyką przemysłową – funkcjonalność, którą opisałem może być dla nich bardzo dużym ułatwieniem.

Wynik wywołania skryptu set_ip_address.py

Maciej Kurantowicz, WAGO.PL

Część druga: 

Python w e!COCKPIT – jak to działa? – cześć 2

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *