loading...

Hotele to już nie tylko piękne elewacje, uroczy personel czy wygodne kanapy w foyer. Obecnie hotele to przede wszystkim multifunkcyjne obiekty o dużym stopniu zaawansowania technicznego.


Mają zapewnić komfort przebywającym w nich gościom i to zarówno tym, którzy w nich nocują, jak i np. uczestnikom konferencji. Dlatego oprócz wygodnych i nowoczesnych pokoi wymaga się odpowiednio wyposażonych sal konferencyjnych, części restauracyjnej, a nierzadko również strefy fitness, spa oraz basenu.

Co z tego wynika?

Spróbujmy wyobrazić sobie, jak to wszystko działa wnikając głębiej w instalacje techniczne, takie jak: elektryka, automatyka czy HVAC. Klienci hotelu widzą tylko czujniki lub panele, czyli końcowe części instalacji, odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie całości. A to jedynie kilka procent całości instalacji elektrycznej! Cały system jest znacznie większy. Czujniki podłączone są (przewodowo lub bezprzewodowo) do sterowników, zbierających i przetwarzających informacje z elementów pomiarowych. Algorytmy zaimplementowane w sterownikach są tak przygotowane, aby wszystkie wymagania stawiane obiektowi (np. odpowiednia temperatura, oświetlenie czy wilgotność) były realizowane. Na całość instalacji hotelowej składa się zatem mnóstwo czujników, kilometry przewodów oraz sterowniki pracujące lokalnie z użyciem danych zbieranych przez sensory.

Konsekwencje? Wiele ważnych systemów, ale działających jednak niezależnie. Jeżeli nie zostaną odpowiednio zaprojektowane, mogą wpływać na siebie w sposób niepożądany. Jak? Na przykład grzejniki potrafią grzać, a klimatyzacja chłodzić to samo pomieszczenie, w tym samym czasie. Dlaczego tak się dzieje? Bo wszystkie instalacje wymagające sterowania wyposażane są oczywiście w coś, co nimi steruje, ale to COŚ skupia się tylko i wyłącznie na sobie i swojej instalacji.

Cały system hotelowy nie jest spójny i tworzy się niepotrzebny chaos. I tak gość w pokoju ma np. 3 panele do sterowania – jeden do klimatyzacji, drugi do grzejnika w łazience, a trzeci do oświetlenia. W recepcji potrafi być zainstalowanych obok siebie kilkadziesiąt włączników oświetlenia, służących do wywoływania różnych scen świetlnych. Obsługa techniczna musi się nauczyć każdego z systemów osobno, a inwestor zapłacił za wiele licencji, niezbędnych do funkcjonowania pojedynczych systemów. Bezpośrednie konsekwencje takiego stany rzeczy to np. wysokie koszty eksploatacji, czyli utrzymania budynku, niezadowolenie zarówno gości, jaki obsługi hotelowej.

Rozwiązaniem tego problemu jest inne podejście do budynku, jakim jest hotel.

Na czym to polega?

Nie rozpatruje się systemu automatyki z poziomu jednej instalacji, ale z poziomu wszystkich instalacji w danym obszarze i wymaganych od nich funkcjonalności. Jeśli na parterze są sale konferencyjne, hol i foyer, to obszarem dla systemu automatyki jest cały parter. Ze względu na swoją funkcję, strategicznym obszarem jest oczywiście pokój. Musi działać niezawodnie, bezprzerwowo i ekonomicznie, ale z drugiej strony zapewnić komfort dla gościa.

Potraktowanie budynku „obszarowo” i funkcjonalnie pozwala w efekcie zmniejszyć liczbę czujników i sterowników oraz długość okablowania, gdyż np. informacje z czujników jednej instalacji mogą być wykorzystane do wysterowania drugiej instalacji. Taka zmiana spowoduje, że sterownik ma do dyspozycji więcej informacji i to z różnych instalacji. Algorytm zaimplementowany w tym sterowniku jest zdecydowanie bardziej zaawansowany i w optymalny sposób jest w stanie zarządzać obszarem, na którym występują różne instalacje.

Takie podejście niesie za sobą wiele korzyści, np.

  • Mniejsza liczba sterowników, czujników, okablowania – mniejszy nakład inwestycyjny
  • Informacje z czujników jednej instalacji mogą być wykorzystane w innych (efekt synergiczny)
  • Sterowniki pozyskują większą liczbę danych – większa dokładność i optymalizacja sterowania/ zarządzania
  • Uproszczenie systemu powoduje łatwiejsze jego utrzymywanie przez służby techniczne, a co za tym idzie – niższy koszt utrzymania budynku
  • System jest bardziej elastyczny, a jakakolwiek zmiana w aranżacji pomieszczenia, obszaru oraz modernizacja nie powodują rewolucyjnych zmian w okablowaniu.
  • Mniejsze prawdopodobieństwo awarii z uwagi na uproszczenie instalacji – niższe koszty utrzymania budynku
  • Mniejsza liczba licencji niezbędnych do uruchomienia systemów w hotelu – niższe koszty inwestycyjne

Gotowe rozwiązania WAGO dla hoteli są odpowiedzią, z jednej strony na rosnące wymagania stawiane hotelom, z drugiej strony na dążenie do uproszczenia i tak już skomplikowanych instalacji.

Gotowe rozwiązania WAGO dla hoteli to m.in. zaprogramowane szafki sterownicze, które można zainstalować w różnych obszarach hotelu oraz aplikacja z zadanymi funkcjonalnościami pozwalająca na sterowanie danym obszarem oraz umożliwiająca komunikację i wymianę danych z wieloma różnymi systemami, np. z systemem hotelowym PMS (FIAS), kontrolą dostępu, systemem BMS, HVAC, audiowizualnym systemem sal konferencyjnych.

Największą zaletą tego rozwiązania jest ogromna elastyczność, szybkość i łatwość uruchomienia oraz bardzo zaawansowana funkcjonalność. Kilka uzgodnień dotyczących funkcjonalności systemu na samym początku projektowania pozwoli dopasować go do nawet najbardziej wymagającego projektu. Warto wspomnieć, że wszystkie urządzenia sterujące połączone są ze sobą siecią Ethernet, co jeszcze bardziej upraszcza serwisowanie, gdyż tak infrastruktura jest ogólnie znanym standardem rynkowym.

Daniel Szewczuk, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *