loading...

Czy ktoś zastanawiał się kiedyś, czym jest tramwaj? Niejeden powie, że to po prostu miejska wersja pociągu. I tu może się mocno zdziwić.


Warto sięgnąć do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 marca 2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (rozporządzenie). Po wnikliwej lekturze czytelnik może odnieść wrażenie, że tramwaj traktowany jest bardziej jak autobus niż pociąg. Z jednej strony może to trochę dziwić, ale z drugiej strony – to przecież pojazd komunikacji miejskiej.

Środki transportu, niezależnie od rodzaju i przeznaczenia, muszą być bezpieczne, bo od tego zależy zdrowie, a nawet życie ludzi. Stąd producenci przy doborze urządzeń kierują się w dużej mierze ich niezawodnością. Ponieważ normalnym stanem pracy pojazdów szynowych są wibracje, wstrząsy oraz zróżnicowane warunki temperaturowe i atmosferyczne, należy zadbać o to, aby wszystkie układy i urządzenia podczas tak intensywnej eksploatacji gwarantowały maksymalną pewność i bezpieczeństwo.

Wielu kojarzy WAGO ze złączkami sprężynowymi, i słusznie, bo nie tylko byliśmy twórcą techniki sprężynowej, ale od lat jesteśmy liderem w tym segmencie rynkowym.

Technika sprężynowa z kolei wyznaczyła nowe standardy w transporcie szynowym.

Odporność na drgania i wibracje, eliminacja okresowego sprawdzania połączeń to zalety, które zwiększały bezpieczeństwo na torach. A o to przecież głównie chodzi! Doceniła to branża transportowa, stosując złączki WAGO nie tylko w taborze, ale również w infrastrukturze, w szczególności w systemach sterowania ruchem umieszczanych w przytorzu. Ich wieloletnie doświadczenie eksploatacyjne wykazuje wysoką jakość produkowanych elementów złącznych. Długi okres eksploatacji pozwolił nam wykonać badania, w których mogliśmy poddać sprawdzeniu poprawność pracy naszych złączek po prawie 30-letniej „służbie” w składzie kolejowym i potwierdzić ich niezawodne funkcjonowanie mimo upływu czasu.

Aby zaistnieć w branży transportowej, trzeba spełniać surowe normy. Kluczową kwestią jest ochrona przeciwpożarowa zgodna z EN 45545. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że bezpieczeństwo przewożonych pasażerów czy towarów jest najistotniejsze, dlatego stosowane w produktach materiały muszą być badane i certyfikowane. Wykorzystywany przez WAGO materiał izolacyjny spełnia wszelkie wymagania najnowszej normy „palnościowej”.

Laboratorium WAGO

Stosowane do budowy taboru elementy złączne muszą również spełniać wymagania normy IEC/EN 61373, IEC/EN 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-27, gwarantujące poprawność połączeń elektrycznych i, finalnie, niezawodną pracę urządzeń. Wszystkie produkty przeznaczone dla transportu szynowego przechodzą w WAGO testy mechaniczne, badające odporność na wibracje, drgania i udary zgodnie z normą. Wynik testu wibracyjnego jest pozytywny, jeśli podczas badania przewód nie został uszkodzony ani wysunięty z zacisku, nie został przekroczony dopuszczalny spadek napięcia oraz nie nastąpiła przerwa w połączeniu, względnie czas jej trwania nie przekroczył dopuszczalnej wartości. (link)

W taborze szynowym oprócz elementów połączeniowych (złączek) mają zastosowanie również bardziej zaawansowane rozwiązania, bazujące na komponentach elektronicznych i elektrycznych. Są to m.in. przekaźniki, zasilacze, przetworniki i elementy systemu automatyki (sterowniki, moduły). Dla elementów z tej grupy wymagane jest spełnianie normy EN 50155, dotyczącej wyposażenia elektronicznego stosowanego w taborze.

Produkty WAGO poddawane są badaniom i spełniają wymagania określone normą, a w ofercie WAGO można znaleźć produkty przeznaczone dla pojazdów szynowych, czyli i dla tramwajów.

Laboratorium WAGO

Robert Malczewski, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *