loading...

1. Nadawanie adresu IP przez program „WAGO Ethernet Settings” z wykorzystaniem przewodu serwisowego WAGO

1.1 Należy pobrać ze strony WWW program WAGO Ethernet Settings i zainstalować.
1.2 Uruchomić program.
1.3 Kabel serwisowy podłączyć do sterownika, który nie został zasilony. Następnie włączyć sterownik.
1.4 Ustawić parametry komunikacji dla kabla serwisowego. W ustawianiach komunikacji (Settings->Communncation) wybrać połączenie po przewodzie serwisowym.

1.5 Zatwierdzić przyciskiem Apply po czym powinno nastąpić połączenie ze sterownikiem. Po połączeniu należy przejść w zakładkę „Network”.

1.6 W wierszu „Address Source” w kolumnie Edit należy wybrać opcję „Static Configuration” (domyślnie ustawiona jest opcja „DHCP-Server”) następnie w wierszu „IP address” wpisać adres IP oraz maskę podsieci. Przycisk „Write” zapisuje zmiany. Po restarcie sterownika będzie mieć nowy adres IP.

2. Zmiana adresu IP przez stronę WWW.

W przypadku, gdy sterownik posiada już nadany adres IP, możemy go zmienić przez stronę WBM sterownika. Adres przeglądarki internetowej komputera znajdującego się w sieci ze sterownikiem należy wpisać jego adres IP (np. http://172.22.2.38/wbm).
W zakładce „TCP/IP” znajduje się pole „IP-Address”, który możemy zmienić. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem „SUBMIT”

Uwaga!
Zakładka ta jest domyślnie zabezpieczona hasłem. Fabryczne dane do logowania to:
Login: admin
Password: wago

W zakładce „Port” można ustawić metodę uzyskiwania adresu IP. Do wyboru mamy: BootP, DHCP, bądź Statyczny IP, który jest zapisana w formie „use IP from EEPROM”.

3. Nadawanie adresu IP wykorzystując BootP serwer:

3.1 Pobrać ze strony WWW program BootP i zainstalować.
3.2 Uruchomić oprogramowanie (dla Windows 7 w trybie Administratora),
3.3 Wybrać opcję „Edit Bootptab”,

3.4 Linie w pliku tekstowym poprzedzone znakiem # nie są wykonywane, za nimi wpisane są komentarze. Linia wykonywalna powinna wyglądać tak:

IO:ha=0030DE063EA9:ip=172.22.2.17:sm=255.255.0.0:

Gdzie za znacznikiem ha należy podać numer MAC sterownika, a za znacznikiem ip adres IP jaki chcemy nadać. Za znacznikiem sm podajemy maskę podsieci. Składnia powinna zostać zachowana (kolejne znaczniki oddzielone dwukropkiem).

3.5 Zapisać i zamknąć plik tekstowy, a następnie nacisnąć START. Po poprawnym nadaniu adresu, dostajemy na ekranie komunikaty jak na rysunku

Sterownik będzie miał nadany adres IP dopóki BootP serwer będzie aktywny, jeżeli serwer zostanie zdezaktywowany, to po restarcie napięcia sterownika adres IP zostanie utracony.
Aby ustawić na stałe adres IP, po nadaniu go przez BootP serwer należy przejść na stronę WWW sterownika i postępować zgodnie z punktem 2.4 niniejszej instrukcji.

4. Nadawanie adresu IP za pomocą DIP-switchy

Sterowniki, które posiadają na obudowie DIP-switche, mogą uzyskać adres IP poprzez ich aktywację.

W przypadku gdy dipswitche są w pozycji jak na rysunku powyżej, adres IP jest pobierany z serwera BootP, DHCP lub konfiguracji statycznej. Jeżeli, którykolwiek z przełączników zostanie przesunięty na stronę „ON”, po restarcie sterownik będzie miał nadany adres IP w konwencji „192.168.1.xxx”, gdzie ostatni oktet adresu jest definiowany przez DIP-switche. Kolejne cyfry to potęgi dwójki, gdzie pierwszy DIP oznacza 20 potęgę a ostatni 27.

W poniższym układzie:

Sterownikowi zostanie przypisany adres 192.168.1.10(2¬1+23). Przełączenie wszystkich switchy aktywuje tryb pozyskiwania adresu IP poprzez DHCP.

Należy pamiętać, że każda zmiana na przełącznikach musi być potwierdzona restartem sterownika. Zmiany IP nie są wykonywane „online”. Ten sposób nadawania IP ma najwyższy priorytet wśród innych sposobów.

Początek 192.186.1.xxx jest domyślnie ustawiony w nowym sterowniku. Poprzez program WAGO Ethernet Settings lub na stronie WBM sterownika można zmienić początek adresu dla DIP-switchy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *