loading...

WAGO IO SYSTEM – Zapisywanie i przywracanie zmiennych RETAIN

Niektóre zmienne wymagają doświadczalnego doboru swoich wartości. Do takiej grupy należą m.in. nastawy regulatorów PID, ustawienia harmonogramów oraz struktury konfiguracyjne obiektów automatyki. Takie zmienne deklarujemy jako RETAIN lub PERSISTENT RETAIN gwarantuje to odporność na zanik zasilania oraz wgrywanie zmienionej, kolejnej wersji programu.

Jeśli jesteśmy zmuszeni wykonać prace serwisowe na sterowniku np. czyszczenie pamięci, przywracanie ustawień fabrycznych, czy aktualizacja firmware’u sterownika zmienne należy zgrać do pliku i po zakończeniu prac przywrócić ich ostatnie wartości.

Zapisywanie zmiennych RETAIN, PERSISTENT RETAIN do pliku:

  1. Logujemy się projektem e!Cockpit’owym na sterownik i ustawiamy go w tryb STOP
  2. Klikamy na sterownik, przechodzimy do zakładki PLC settings i wybieramy Other controller settings.
  3. W zakładce PLC Shell – wpisujemy polecenie saveretains
  4. Ściągamy plik Application.ret ze sterownika na dysk komputera poprzez klienta FTP

Przywracanie zmiennych z pliku

  1. W opcjach Other controller settings w zakładce Files przywracamy plik Application.ret do folderu PlcLogic/Application
  2. W zakładce PLC Shell poleceniem restoreretains przywracamy wartości zmiennym Retain, Persistent Retain.

Uwaga:

Przy zmianie firmware’u sterownika nie mamy stuprocentowej pewności, że wartości zmiennych Retain, Persistent Retain zostaną przywrócone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *