loading...

WAGO na Politechnice Śląskiej

WAGO na Politechnice Śląskiej

W ramach programu współpracy WAGO z uczelniami technicznymi powstała praca inżynierska wykorzystująca produkty naszej firmy do budowy stanowiska dydaktycznego.


Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, p. Tomasz Bednarczyk, zwrócił się do WAGO z zapytaniem o chęć podjęcia współpracy przy realizacji pracy inżynierskiej dyplomanta Krzysztofa Grabowskiego (promotor dr inż. Piotr Rzepka). Jej efektem jest stanowisko konfiguracji obwodów wtórnych układów elektroenergetycznych. Za jego pośrednictwem możliwe będzie przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń dla kolejnych pokoleń przyszłych inżynierów i magistrów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów.

Do budowy pulpitu wykorzystano m.in.

 • wtykane przekaźniki przemysłowe 858-151,
 • moduły przekaźnikowe z wydłużeniem impulsu 286-427,
 • moduły wielofunkcyjnego przekaźnika czasowego 286-640,
 • przekaźniki impulsowe 789-570,
 • moduły łącznika z przełącznikiem monostabilnym 286-896,
 • moduły łącznika ze stykiem przełącznym 286-895,
 • przełączniki AUTO-0-MAN w obudowie modułowej 789-326,
 • zasilacz 787-712,
 • złączki przelotowe z izolowanym gniazdem pomiarowym 2007-8801.
Widok stanowiska laboratoryjnego do badania konfiguracji obwodów wtórnych

Widok stanowiska laboratoryjnego do badania konfiguracji obwodów wtórnych

Stanowisko umożliwia studentom zapoznanie się z praktycznymi możliwościami budowania układów sterowniczych oraz parametryzacji i sygnalizacji poszczególnych elementów, poprzez właściwe połączenie izolowanych gniazd pomiarowych złączek przelotowych połączonych z odpowiednimi przekaźnikami. Praca prawidłowo połączonego układu jest sygnalizowana za pomocą lampek kontrolnych umieszczonych na płycie czołowej stanowiska. Całość układu zasilana jest napięciem bezpiecznym 24 V DC, z wykorzystaniem zasilacza impulsowego.

Praca inżynierska zawiera opisy poszczególnych elementów wykorzystanych do budowy układu, jak również opisuje realizację następujących ćwiczeń dla studentów:

 • układ z wykorzystaniem przekaźnika impulsowego do załączenia odbioru
 • układ z podtrzymaniem
 • generator impulsów
 • załączenie impulsowe przez określony czas
 • układ wyłącznika schodowego
 • układ wyłącznika awaryjnego z blokadą załączenia.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie się studentów z konfiguracją obwodów wtórnych z wykorzystaniem wybranych nowoczesnych modułów łącznikowych i przekaźnikowych stosowanych w układach automatyki elektroenergetycznej oraz sposobami sterowania i parametryzacji nowoczesnych modułów łącznikowych wykorzystywanych w takich układach.

Jarosław Idzik, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *