loading...

Zdalny wskaźnik przepływu prądu zwarcia w sieci SN z komunikacją do systemu SCADA

Zdalny wskaźnik przepływu prądu zwarcia w sieci SN z komunikacją do systemu SCADA

Użytkownicy nie akceptują jakości dostaw energii o obniżonej jakości elektrycznej. Coraz częściej kraje, w tym również Polska, przyjmują normy regulujące tę kwestię w celu zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie dostaw energii elektrycznej.

Wśród wielu wskaźników najczęściej stosowanymi są:

 • SAIDI – wskaźnik średniego czasu trwania zakłóceń w działaniu sieci
 • SAIFI – wskaźnik średniej częstotliwości zakłóceń w działaniu sieci

Aby poprawić wskaźniki opisujące jakość dostarczanej energii, firmy dystrybucyjne poszukują nowych produktów i rozwiązań koncentrujących się głównie na zmniejszeniu:

 • liczby przerw w zasilaniu
 • czasu trwania przerw
 • stref podatnych na zakłócenia.

W realizację poprawy parametrów pracy sieci SN idealnie wpisuje się zdalny wskaźnik zwarcia WAGO stanowiący jeden z elementów kompleksowego systemu automatyzacji pracy sieci i obsługi awarii.

Redukcja SAIDI/SAIFI dla każdego rodzaju sieci SN

Detektor zwarć WAGO WE SG 750 to w pełni skalowalne i wielofunkcyjne urządzenie montowane na szynie TH 35, przystosowane do pracy w trudnych warunkach temperaturowych: od -40°C do +70°C, z ograniczonym do niezbędnego minimum poborem mocy. Może pracować samodzielnie lub jako część sterownika telemechaniki w zewnętrznych lub wnętrzowych stacjach kontenerowych, szafkach sterowniczych łączników energetycznych oraz rozdzielniach sieciowych SN. Z uwagi na konieczność zapewnienia współpracy z różnymi źródłami wielkości pierwotnych opracowano kilka wariantów detektorów:

Rys. 1. Detektor zwarć WAGO WE SG 750 do każdego rodzaju sieci SN

Pełne spektrum funkcji pomiarowych oraz detekcji zwarć, jak również możliwość współpracy z dowolnych osprzętem pierwotnym daje możliwość zastosowania w każdym układzie pracy sieci SN.

Zdalny wskaźnik zwarcia – zabezpieczenie elektroenergetyczne dla sieci SN

Na podstawie dokonywanych pomiarów detektor wykrywa stany awaryjne w sieci, na której jest zabudowany. Dzieje się tak w oparciu o następujący zestaw funkcji zabezpieczeniowych:

 • zabezpieczenia nadprądowe fazowe dwustopniowe (50/51)
 • nadprądowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50 N/51 N)
 • nadnapięciowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (59 N)
 • nadprądowe kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (67 N)
 • admitancyjne zabezpieczenie ziemnozwarciowe (21 N)
 • admitancyjne kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (21 ND)

Główne cechy detektora WE SG 750

 • pomiar prądów fazowych (cewki Rogowskiego, przekładniki prądowe)
 • pomiar składowych zerowych napięcia i prądu (sensory napięciowe, przekładniki napięciowe)
 • dziennik zdarzeń (32 zdarzenia)
 • komunikacja przez protokoły MODBUS (biblioteki przeznaczone do współpracy ze sterownikiem telemechaniki)
 • 4 banki nastaw
 • funkcjonalność: FDIR / rozproszona automatyka restytucyjna dla każdego rodzaju sieci SN
 • zdalna parametryzacja przez serwer WWW sterownika
 • temperatura pracy: –40°C…+70°C

Zdalna komunikacja z systemami SCADA – skalowalny system telemechaniki WAGO

Detektor zwarć WE SG 750 może pracować jako urządzenie autonomiczne bądź być zintegrowany ze sterownikiem telemechaniki PFC200 XTR, tworząc skalowalny system telemechaniki. Do komunikacji zdalnej wykorzystywane jest łącze ETHERNET
lub port komunikacji RS-485 z obsługą protokołu MODBUS. Sterownik zapewnia kompleksową obsługę podłączonych detektorów: od edycji poszczególnych banków nastaw, poprzez odczyt wartości mierzonych prądów i napięć, stan pracy urządzenia, odczyt rejestratora zdarzeń, wybór aktywnego banku nastaw, aż do kasowania pobudzeń i zadziałań poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych włącznie.

Rys. 2. Zdalny wskaźnik zwarcia z komunikacją do SCADA – kompleksowe rozwiązanie WAGO do automatyzacji sieci SN


Skalowalny system telemechaniki


Doposażając rozwiązanie w układ zasilania UPS można realizować automatyzację sieci dla wieloodpływowych węzłów sieciowych SN (stacji SN/nN, złącz kablowych SN, punktów rozłącznikowych SN). Realizując funkcjonalność sterownika telemechaniki, rozwiązanie WAGO odpowiada za telesygnalizację stanów położenia oraz zdalne sterowanie poszczególnymi łącznikami w rozdzielni sieciowej. Zarządza również wymianą informacji z nadrzędnym systemem SCADA poprzez zaimplementowane wewnętrznie protokoły telemetryczne, takie jak DNP3.0, IEC 60870-5-104 lub IEC 61850. Forma transmisji zależy od preferencji użytkownika (GPRS/TETRA/NETMAN/ETHERNET). Przygotowane na sterownik aplikacje zawierają moduły serwera WWW, dając pełen dostęp do sterownika oraz parametryzacji detektorów z użyciem dowolnej przeglądarki internetowej. Wszystko to pozwala zdalnie nadzorować pracę zarówno mniejszych obiektów elektroenergetycznych, jak i dużych rozproszonych systemów.

Rys. 3. Skalowalna koncepcja telemechaniki WAGO

Rys. 3. Skalowalna koncepcja telemechaniki WAGO

Zdalny wskaźnik zwarcia WAGO jest elementem składowym kompleksowego systemu telemechaniki przeznaczonego do stosowania w sieci SN i nN. W połączeniu ze sterownikiem PFC200, zapewniającym zdalny nadzór nad obiektami elektroenergetycznymi oraz komunikację z systemem SCADA, układ może pracować jako element automatyki FDIR, jak również innych systemów restytucji sieci.

Adrian Dałek, WAGO.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *