loading...

Niezależność dzięki technice telesterowania

Niezależność dzięki technice telesterowania

Wprowadzane regulacje jakościowe, mające zapewnić odbiorcy końcowemu energię elektryczną o odpowiednich parametrach, wymuszają ciągłą modernizację infrastruktury elektroenergetycznej.

Obecnie każda planowana inwestycja standardowo wyposażana jest w urządzenia do zdalnego monitorowania zainstalowanych urządzeń oraz sterowania całym układem. Telemechanizacja dotyczy infrastruktury dystrybucyjnej oraz przesyłowej zarówno w energetyce zawodowej, jak i w zakładach przemysłowych. Trend ten stawia przed właścicielami sieci nowe wyzwania związaną z potrzebę integracji różnych urządzeń i technologii w jeden spójny system przy wykorzystaniu protokołów telemetrycznych.

Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie gateway’a opartego na WAGO-I/O-SYSTEM 750. Przykładem wykorzystania automatyki WAGO jako konwertera protokołów telecontrol jest rozwiązanie dostarczone do jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej w celu zbierania danych pomiarowych
z analizatorów parametrów sieci umieszonych w polach rozdzielnicy SN i udostępnianiu ich
do systemu nadrzędnego SCADA. Podstawowe realizowane funkcje to:

  • odczyt wartości pomiarowych z analizatorów LUMEL N14 poprzez magistrale RS-485
  • konwersja protokołów MODBUS/RTU IEC 60870-5-104.

Analizatory przyłączone są do dwóch magistral szeregowych, po 15 urządzeń na każdą magistralę. W celu udostępnienia ponad 150 pomiarów zmiennoprzecinkowych do systemu nadrzędnego, zrealizowano komunikację z systemem SCADA BTC PRINSE przy użyciu protokołu IEC 60870-5-104.

Gateway MODBUS – IEC 60870

Przykład zastosowania konwertera protokołów komunikacyjnych w oparciu o WAGO-I/O-SYSTEM

Zalety rozwiązań WAGO to przede wszystkim skalowalność systemu i otwartość na rozbudowę oraz możliwość komunikacji z systemami dyspozytorskimi w protokołach telecontrol: DNP3.0, IEC60870-5-101/103/104, IEC 61850. Gateway WAGO pozwala na łatwą integrację z systemami SCADA oraz urządzeniami innych producentów poprzez certyfikowaną komunikację zgodną z odpowiednimi normami i standardami. Jednostkę centralną omawianego rozwiązania stanowi swobodnie programowalny sterownik ETHERNET 750-880/025-002. Dodatkowo węzeł WAGO wyposażony jest w dowolnie konfigurowalny interfejs szeregowy RS-485/232. Układ zasilany jest z poziomu 24 V DC przy wykorzystaniu zasilacza EPSITRON® CLASSIC Power.

Gateway jest elementem WAGO-I/O-SYSTEM 750, który spełnia wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom sterowania w sieciach energetycznych. W ofercie znajduje się ponad 400 różnych modułów I/O: od 16-kanałowych modułów dwustanowych po moduły specjalne, np. pomiaru mocy 3-fazowej. W systemie można zintegrować również komunikację radiową oraz rozwiązania dla obszarów zagrożonych wybuchem z podzespołami iskrobezpiecznymi (z certyfikatem Ex i). WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferuje komponenty do monitorowania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii, co ma zapewnić zaopatrzenie w energię w sposób efektywny i niezawodny.WAGO-I/O-SYSTEM 750 komunikuje się bowiem „językiem“ operatorów sieci poprzez protokoły IEC 60870-5-101 i –104 oraz IEC 61850/61400 oraz DNP3.0. Konfigurator w CODESYS pozwala na generowanie komunikatów IEC bez konieczności programowania. Gateway zapewnia w mieszanej sieci jednolitą bazę sprzętową, gwarantującą bezpieczną transmisję danych, a operatorowi sieci umożliwia bezpieczeństwo zarządzania. Gateway, będący łatwym w obsłudze interfejsem do niezawodnej, zdalnej transmisji danych, idealnie nadaje się do efektywnego przesyłania informacji pomiarowych z oddalonych obiektów elektroenergetycznych do systemów nadrzędnych SCADA.

Adrian Dałek, WAGO.PL

Niezależność dzięki technice telesterowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *