loading...

Solar Park Management – Monitoring elektrowni fotowoltaicznych

Szacuje się, że w 2019 elektrownie słoneczne w Polsce osiągną moc 700 MW. Do końca 2020 roku polskie organy odpowiedzialne za rozwój energetyki słonecznej chcą zwiększyć moc elektrowni słonecznych w kraju do 1 GW.

Monitorowanie oraz kontrola systemów fotowoltaicznych to niezbędne narzędzia do niezawodnego funkcjonowania
lub informowania o sytuacjach nietypowych. Wyposażanie instalacji w takie systemy jest potrzebne przede wszystkim do uzyskania maksymalnej ich wydajności.

Co decyduje o efektywności pracy elektrowni fotowoltaicznej:

 • lokalizacja – ze względu na nasłonecznienie i warunki przyłączeniowe
 • rodzaj użytych urządzeń w szczególności paneli i inwerterów
 • bezawaryjność w celu maksymalnego wykorzystania warunków do produkcji energii

Główne aspekty przemawiające za stosowaniem ciągłej oceny jej pracy

 • eliminowanie niepotrzebnych wyjazdów serwisowych
 • szybkie wykrywanie awarii
 • zdalne reagowania na zaistniałe sytuacje
 • integracja na jednej platformie wszystkich funkcji koniecznych do nadzorowania
  i utrzymania elektrowni fotowoltaicznej

WAGO, wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, opracowało gotowe rozwiązanie do integracji urządzeń pomiarowych i wykonawczych elektrowni PV oraz komunikacji z systemami zdalnego nadzoru klienta oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Rozwiązanie opiera się na modularnym WAGO-I/O-SYSTEM 750, spełniającym wszystkie wymogi stawiane obecnie systemom rozproszonego sterowania. Dzięki swojej modularnej strukturze pozwala na tworzenie dowolnych aplikacji, współpracujących z różnymi protokołami, w tym protokołami telecontrol.

System WAGO składa się z wybranych modułów odpowiadających za konkretne funkcje na obiekcie. Głównym elementem jest jednostka centralna, swobodnie programowalna, integrująca w sobie funkcje rejestratora danych oraz gateway’a między instalacją/urządzeniami a systemami dyspozytorskimi SCADA poprzez wykorzystanie standardowych protokołów spotykanych w elektroenergetyce (MODBUS, DNP.3, IEC60870, IEC61850).

Rys. 1 Solar Park Management – zdalny system zarządzania elektrownią fotowoltaiczną

Zalety systemu WAGO Solar Park Management:

 • integracja urządzeń pomiarowych: stacji pogodowych, czujników nasłonecznienia, anlizatorów sieci, zabezpieczeń poprzez protokół MODBUS RTU/IP
 • transmisja danych z inwerterów (MODBUS RTU, Sunspec)
 • sterownik telecontrol: DNP3.0, IEC60870-5-104 (komunikacja z OSD)
 • transmisja danych z liczników energii (obsługa DLMS)
 • monitoring pracy transformatora
 • rejestracja danych w postaci bazy SQL oraz plików csv
 • wizualizacja obiektu – serwer WWW
 • współpraca z wewnętrznym systemem SCADA klienta
 • obsługa protokołu MGTT oraz Cloud Connectivity – dostęp do obiektów na całym świecie niezależnie od położenia geograficznego
 • integracja z systemem dyspozytorskim zakładu energetycznego

Duża konkurencja na rynku energetyki odnawialnej, wymuszająca jak najniższą cenę za kilowatogodzinę, obliguje wytwórców energii do zwracania uwagi na sprawność urządzeń oraz ograniczenie kosztów instalacji. Dodatkowo są oni zobowiązani, od określonej wielkości instalacji, do integracji z systemem dyspozytorskim Operatora Systemu Dystrybucyjnego, pozwalającym zdalnie zarządzać wytwarzaną energią. Systemy automatyki WAGO to niezawodne rozwiązania zdalnego monitoringu instalacji PV: są kompaktowe, wspierają liczne interfejsy i protokoły sieci obiektowych i zapewniają dużą sprawność instalacji w szerokim zakresie temperatur.

Więcej informacji o rozwiązaniach WAGO dla energetyki: Tutaj

Tekst: Adrian Dałek, WAGO.PL

Zobacz też: 

Solar Park Management – zdalne zarządzanie farmami fotowoltaicznymi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *