loading...

Stena Line – kurs na innowacyjne technologie

Stena Line – kurs na innowacyjne technologie

Promy i statki wycieczkowe korzystają z innowacyjnych technologii, aby zredukować zużycie energii.

Kiedy duże przedsiębiorstwa transportowe, takie jak Stena Line, z dumą ogłaszają, że po raz kolejny udało im się zredukować zużycie paliwa w swojej flocie, spółka CATC z Göteborga również cieszy się ich sukcesem. Ta stosunkowo młoda korporacja ze Szwecji specjalizuje się przede wszystkim w redukcji zużycia energii w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykorzystywanych na statkach. CATC, w ścisłej współpracy z WAGO, zajmuje się modernizacją całych systemów: od układu elektrycznego, przez programowanie i zarządzanie projektem, aż do uruchomienia i obsługi.

Już w 2005 roku spółka Stena Line włączyła swój dział ds. żeglugi do „Programu oszczędności energii” (ESP). Firmie zależało na zredukowaniu zużycia energii o 2,5 procent rocznie. Cel został osiągnięty, a nawet przekroczony (2,8 procent) w 2015. „Do roku 2030 planujemy zmniejszyć emisję CO2 o 35 procent na milę morską”, mowi Erik Lewenhaupt, szef działu ds. zrównoważonego rozwoju Stena Line. „W kontekście programu ESP dokonujemy oceny różnych obszarów pozwalających na oszczędność energii – od śruby napędowej statku do żarówek. Dodatkowo polegamy na rozwiązaniach cyfrowych w zakresie naszego systemu zarządzania paliwem w celu optymizowania prac pokładowych z wykorzystaniem danych zebranych z naszych promów” – dodaje.

Stena Line

Regulacja podsystemów pozwala zmniejszać zapotrzebowanie na energię.

To w tego typu zastosowaniach systemy CATC mogą pokazać swoje najmocniejsze strony. Optymalizacja ciśnienia i temperatury wentylatorów oraz systemów sterowania urządzeniami klimatyzacyjnymi i kotłami grzewczymi, pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii nawet o 40 procent. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na promach i statkach wycieczkowych może zostać znacząco zmniejszone głównie poprzez zastosowanie systemów monitorowania w tzw. systemie hotelowym (kwaterach dla pasażerów i załogi). Dzięki zastosowaniu automatyki opartej o sterowniki i moduły WAGO-I/O-SYSTEM 750, można w pełni zintegrować i kontrolować wszystkie systemy i tym samy obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną. A ponieważ cała energia na statkach musi być wytworzona przez agregaty prądotwórcze, każdy wzrost wydajności pozwala na redukcję zużycia paliwa na każdą mile morska oraz zmniejsza emisję Co2 do atmosfery, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Przemysł morski jest raczej staroświecki, jeśli chodzi o kwestie zrównoważonego rozwoju, ale na szczęście świadomość środowiskowa zdecydowanie się zwiększa”, mówi Jens Stjärna. Duży wpływ na zmianę myślenia miał fakt, że statki wycieczkowe są coraz częściej krytykowane z powodu wydzielanego w portach i fiordach smogu. Dodatkowym bodźcem do zmian był też to, że  Stena Line podróżują wyłącznie w obszarze objętych ECA (czyli pełną kontrolą emisji zanieczyszczeń), gdzie obowiązują specjalne wytyczne dotyczące emisji  CO2, jak również odpadów i odprowadzania ścieków.

Stena Line 2

„W CATC spodziewaliśmy się  większego zainteresowania rozwiązaniami redukującymi zapotrzebowanie energetyczne statków. Dziś jesteśmy praktycznie jedyną firmą, która zajmuję się tym problemem, co oczywiście stanowi naszą przewagę”, mówi Jens Stjärna. „CATC łączy swoje doświadczenie w zakresie automatyki  i technologii, dlatego też zdecydowaliśmy się na zastosowanie produktów WAGO, które posiadają odpowiednie certyfikaty i spełnią wszystkie normy wymagane w przemyśle morskim, to zdecydowanie ułatwiło nam dotarcie do obecnych klientów” – dodaje.

Modernizacja dla lepszego klimatu

Większości projektów realizowanych przez CATC obejmuje całościową modernizację systemu sterowania HVAC na statku. Jeśli w ramach modernizacji zaplanowana jest wymiana systemu HVAC, to prace zaczynają się zwykle od maszynowni. To tam montuje się panele sterownicze, umożliwiające ustawienie i monitorowanie parametrów temperatury i ciśnienia powietrza. Podobne rozwiązania stosowane są także w części pasażerskiej, w salach konferencyjnych i jadalni. „Naszym celem jest zwiększenie wydajności systemów pokładowych bez pogarszania komfortu pasażerów i załogi”, wyjaśnia Stjärna. Modernizacja systemu nie kończy się na instalacji nowego osprzętu. Technicy z CATC asystują podczas rejsu, monitorując stan systemu i zbierając informacje zwrotne od załogi oraz pasażerów. Dzięki temu na bieżąco mogą optymalizować pracę instalacji.
Niedawno CATS zakończył duży projekt na jednym ze statków Stena Line, który podróżuje między Göteborgiem w Szwecji a Kilonią w Niemczech. Całkowicie nowy system został zainstalowany zarówno w pomieszczeniach dla załogi i pasażerów, jak i na pokładzie dla samochodów i w maszynowni. ” Najbardziej zadowoleni z modernizacji byli pracownicy, obsługujący pokład dla samochodów”, mówi Stjäna. „Nasz system zdecydowanie polepszył wydajność wentylacji, przez co poprawiła się jakość powietrza w strefie narażonej na dużą emisję CO2. Poza tym mniej gazów przedostaje się do środowiska naturalnego”. Są również zyski finansowe. „Zmiana systemu może zwrócić się już w ciągu jednego do dwóch lat”, tłumaczy Stjäna . Spowodowane jest to efektywniejszą pracą przy jednoczesnej redukcji energii.

Jedns Stjärna, CATC
Stefan Wall i Urban Wase, WAGO.DE

Stena Line - Kurs na innowacyjne technologię

Stena Line – Kurs na innowacyjne technologię

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *